Emil Kolben

Emil Kolben

jeden z nejvýznamnějších podnikatelů meziválečného československa