Gordon Moore

Gordon Moore

generální ředitel společnosti intel corporation