Joseph Bruce Ismay

Joseph Bruce Ismay

obchodník, rejdař a prezident white stat line