Leonard Stern

Leonard Stern

generální ředitel společnosti the hartz